Spaţii sacre

Legatura noastră, ca locuitori pe aceste plaiuri, cu sacrul, cu ceea ce transcede lumea fizică, în credință și spiritualitate.

Biertan

Povestiri din Transilvania Ascuns între dealuri împădurite şi livezi se află Biertanul, localitate rurală întemeiată în secolul XIII de coloniştii saşi care au îndrăgit zona pentru solul roditor şi condiţiile viticole foarte bune transformând-o într-o adevărată „Ţară a Vinului”...

Biserica ortodoxă din Vizma

Biserica ortodoxă din Vizma Situată în satul Vizma, comuna Secaș, Timiș, construcția bisericii din Vizma a fost începută în anul 1929. Conform unei inscripții aflate pe o coloană în pronaos, lucrările au fost întrerupte și reîncepute în 1937. Terminarea lucrărilor și sfințirea bisericii...

Biserica de lemn din Hezeriş

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Hezeriș, Timiș În ceea ce privește data ridicării bisericii, părerile experților diferă, mergând din secolul al XVII şi până în al XIX-lea. Conform tradiției locale însă, acest lăcaș de cult a fost construit în 1743, pe locul numit „Ocolituri”, aflat...

Biserica de lemn din Cebza

Biserica “Înălțarea Sfintei Cruci”, Cebza, Timiș Biserica de lemn cu hramul “Înălțarea Sfintei Cruci” se află în cimitirul parohial al satului Cebza din județul Timiș și face parte din ansamblul mănăstirii Cebza. Anul ridicării bisericii este incert; tradiția spune că începuturile ei se...

Biserica de lemn din Zolt

Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Zolt, Timiș Ridicată în secolul al XVIII-lea, biserica de lemn din cimitirul satului Zolt este construită din bârne masive de stejar, îmbinate prin “cepuri”, sau cuie de lemn. Acoperișul este îmbrăcat în șindrilă, ca și turnul clopotniță...

Biserica de lemn din Topla

Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, acum în incinta Muzeul Satului Bănățean, Timișoara Biserica de lemn din incinta Muzeului Satului din Timișoara a fost ridicată în jurul anului 1746 în satul Remetea Luncă din județul Timiș, purtând hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. În 1806...