Casa memorială „Petre Stoica”

Despre proiect

Turul virtual face parte din proiectul Jimbolia, oraşul celor şase muzee realizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.

Tur virtual

Despre casa memorială

Petre Stoica, născut în 15 februarie 1931, în comuna Peciu Nou din judeţul Timiş, poet, traducător, publicist, colecţionar de presă şi bibliofil român, este considerat scriitorul cu cea mai mare longevitate literară. A fost unul din întemeietorii spirituali ai “generaţiei 60” alături de Nichita Stănescu, Matei Călinescu, Mircea Ivănescu, Cezar Baltag, Modest Morariu, Vasile Gordu.

După terminarea Colegiului Național “C. D. Loga” din Timişoara, s-a mutat în Bucureşti pentru a urma cursurile Facultăţii de Filologie, secţiile română şi germană. După absolvirea facultăţii, între anii 1954 şi 1962 este corector la Editura de Stat pentru literatură și artă şi la Editura Univers. Funcţia de redactor principal la revista “Secolul xx” a deţinut-o timp de nouă ani, din ianuarie 1963 până în august 1972. În 1964 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România. După 1989 a fost ales în Consiliul de conducere al Uniunii şi a luat parte la constituirea PEN Clubului român – secţia română. A fost printre întemeietorii ziarului “Dreptatea literara” şi a editat peste 100 de numere.

În 1991 a fost numit redactor-șef al săptămânalului “Epoca”, transformat ulterior în cotidian. După ce pleacă definitiv din Bucureşti, în 1995, întemeiază la Jimbolia Fundaţia culturală româno-germană “Petre Stoica” cu scopul de a reconstitui viaţa culturală şi spirituală română şi germană de pe teritoriul Banatului.

În 2007 s-a inaugurat în Jimbolia, pe strada Lorena nr. 35, Muzeul Presei “Sever Bocu”, Petre Stoica fiind întemeietorul acestui lăcaş, unic în România. În portofoliul muzeului se afla o mulţime de gazete, reviste, manifeste, foi volante, reviste umoristice, cât şi câteva componente ale unei vechi tipografii.

Biblioteca Fundaţiei culturale româno-germane “Petre Stoica” cuprinde 15.000 de volume în limbile română şi germană, dintre care unele de mare valoare bibliofilă. De mare interes sunt colecţiile de numismatică, de filatelie, de cartofilie şi ex-librisuri, importante manuscrise ale unor scriitori români şi germani, tablouri, gravuri şi obiecte casnice muzeale, toate fiind parte a vieţii lui Petre Stoica. Tot ce a câștigat în timp a investit în colecţii pe care acum le putem vedea şi admira.  

Casa memorială “Petre Stoica” vă întâmpină cu porţile deschise şi vă invită să răsfoiţi pagini de istorie.

Surse şi informaţii

Website Turism Timiş

Pagina FB Turism Timiş

Website Discover Timiş

Aplicaţe mobil Discover Timiş pe Google Play

Aplicaţie mobil Discover Timiş pe App Store

Recomandări de lectură

https://www.jimboblog.com/