Biserica de lemn din Topla

Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, acum în incinta Muzeul Satului Bănățean, Timișoara

Biserica de lemn din incinta Muzeului Satului din Timișoara a fost ridicată în jurul anului 1746 în satul Remetea Luncă din județul Timiș, purtând hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. În 1806, in Remetea s-a construit o altă biserică, tot din lemn, dar mai încăpătoare. Cu această ocazie, biserica veche a fost cedată satului Topla, aflat la 4 km înspre nord. Mutarea s-a făcut în anii următori, folosindu-se tăvălugi de stejar trași de 24 perechi de boi.

Din cauza depopulării satului Topla și a pericolului degradării, prin anii 1980 au început primele demersuri pentru strămutarea bisericii. În 1987 biserica a fost demolată, iar în 1992 a fost transferată la Muzeul Satului din Timișoara. În perioada 1994-1996 s-au desfășurat lucrări de montare și restaurare.

Sfințirea bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” a avut loc în 1997. După această dată, biserica s-a reîntors la scopul pentru care a fost ridicată, devenind parohie ortodoxă pentru locuitorii din zona Pădurea Verde.

În curtea bisericii există o clopotniță din lemn, cu clopot; așezate într-un cadru natural, câteva cruci din piatră, lemn și metal întregesc tabloul bisericii de epocă; ansamblul este completat de o troiță din lemn, realizată dintr-un trunchi de copac doborât de furtună, de către meșterul popular Alexandru Perta-Cuza.

Tur virtual

Surse și alte informații:

Wikipedia – Biserica de lemn din Topla

Mitropolia Banatului – Bisericile de lemn din Arhiepiscopia Timișoarei

Banaterra – Biserica de lemn din Topla

Săcară, Nicolae (2001). Bisericile de lemn ale Banatului. Timișoara: Excelsior. 973-592-050-6

Cărările credinței – Biserici de lemn monument istoric din județul Timiș – 2006, 973-87485-8-5

Data: Iulie 2017

Cod LMI: TM-II-m-A-06093

Lasă-ne un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *