Biserica de lemn din Nemeşeşti

Biserica “Sfântul Nichita Romanul”,  Nemeșești, Timiș

Cităm direct din cele două surse de informație descoperite de noi:

Cărările credinței – Biserici de lemn monument istoric din județul Timiș – 2006, 973-87485-8-5, pagina 123:

“Biserica de lemn are hramul Sf Mucenic Nichita Romanul. Nu se cunoaşte cu certitudine anul înălţării locaşului. Icoanele împărăteşti din iconostas sunt pictate în 1777. Locaşul este construit din grinzi cioplite de gorun. Pereţii exteriori sunt tencuiţi. Deasupra pronaosului se înalţă un turn clopotniţă de formă prismatică. Încheiat cu un bulb de inspiraţie barocă acoperit cu tablă. Învelitoarea bisericii este din şindrilă. Biserica este pictată. În anul 1940 biserica deţinea încă următoarele cărţi de ritual : Liturghier Blaj-1795, Catavasier-Loga apostol-Blaj-1841, Evanghelie- 1884, Penticostar-Sibiu1859. Acest patrimoniu liturgic se găseşte astăzi în colecţiile bisericeşti din Lugoj şi Timișoara.”

Pagina web a Mitropoliei Banatului, “Bisericile de lemn din Arhiepiscopia Timișoarei”:

“Biserica “Sf. Nichita Romanul” din Nemeşeşti (TM-II-m-B-06264) datează din anul 1798. Planul este dreptunghiular, cu altar pentagonal, uşor retras faţă de pereţii naosului. Pereţii din lemn au fost înlocuiţi cu zid de cărămidă cu aproximativ 10-12 ani în urmă. Exteriorul accentuat de turnul clopotniţă de peste pronaos este îmbrăcat în tencuială zugrăvită în alb. Biserica are un spaţiu boltit în naos şi altar, fără a fi însă pictat. Învelitoarea actuală este din tablă.”

Între cele două surse există două contradicții. Prima privește data ridicării bisericii. A doua se referă la materialul din care este construită biserica. Deși pare clar că, la un moment dat, a existat în locul respectiv o biserica din lemn acoperită cu șindrilă, în momentul actual se poate observa ca învelitoarea acoperișului este din tablă, iar pe site-ul mitropoliei apare informația ca pereții sunt construiți din cărămidă. De asemenea, materialul din care este realizată podeaua este gresia.

Tur virtual

Data: Decembrie 2017

Cod LMI: TM-II-m-B-06264

Lasă-ne un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *