Biserica de lemn din Curtea

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Curtea, Timiș

Biserica de lemn din Curtea a fost ridicată în anul 1794, dată menționată pe grinda tirant ce desparte pronaosul de naos. Este cea mai spațioasă biserică de lemn păstrată în Banat: lungimea 18,60 m, lățimea 7,20 m, raza altarului 5,10 m, înălțimea pereților perimetrali 3,10 m, înălțimea până la apexul bolții 5,20 m, înălțimea turnului 9,50 m.

Pereții din bârne de gorun sunt tencuiți la exterior, iar la interior sunt placați cu scânduri de stejar. Pereții de vest și sud imită în relief de tencuială crucile de eroi (ridicate în cinstea eroilor satului, morți în primul și al doilea război mondial și îngropați departe de satul natal) tipice monumentelor de lemn. Învelitoarea acoperișului precum și vârful turnului sunt construite din șindrilă.

Pictura bisericii a fost realizată între anii 1804 și 1806, după cum informează o pisanie în chirilică, scrisă cu negru pe fond alb, situată în pronaos, deasupra intrării. A fost atribuită pictorului Petru Nicolici. Pictorul lugojan Lazăr Gherdanovici a contribuit și el, pictând crucea din interiorul altarului.

Biserica de lemn din Curtea posedă încă un bogat inventar liturgic. O parte – mai ales cărți de cult – a fost trecut în noua biserică, terminată la 1937.

În anii 1966 și 1981 au avut loc unele lucrări de reparație. Nu se cunosc amănunte despre tipul și amploarea acestora. Începând din anul 2010, biserica din Curtea a fost cuprinsă într-un program de restaurare, împreună cu alte biserici de lemn din Banat. Până la momentul actual, s-a înlocuit acoperișul și s-a construit un turn-clopotnița nou. Lucrările nu sunt finalizate integral.

Tur virtual

Surse și alte informații:

Săcară, Nicolae (2001). Bisericile de lemn ale Banatului. Timișoara: Excelsior. 973-592-050-6

Mitropolia Banatului – Bisericile de lemn din Arhiepiscopia Timișoarei

Gabriela Mardale – Biserica de lemn monument istoric cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” din satul Curtea, judeţul Timiş

Wikipedia – Biserica de lemn din Curtea, Timiș

Wikipedia – Cuvioasa Parascheva

Tentv.ro – Opt biserici multiseculare din zona Făgetului au fost restaurate

Data: Septembrie 2017

Cod LMI: TM-II-m-A-06216

Lasă-ne un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *