Biserica de lemn din Crivobara

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Crivobara, Timiș

Biserica de lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” se găsește în vatra satului. În ceea ce privește datarea, dimensiunile monumentului, destul de echilibrate (13 m lungime, 5,70 lățime, înălțimea pereților 2,70 m) indică sfârșitul veacului al XVIII-lea. Un antimis* aparținând bisericii, sfințit în 1781 sugerează anul 1780 ca an al construcției. În anul 1820 au loc lucrări de reparație.

Transformări incisive s-au produs însă asupra monumentului în anul 1932, când este distrusă pictura și se spoiește în interior cu var, iar vechea învelitoare de șindrilă se înlocuiește cu tablă. Tot atunci, se pare că au fost mărite cele cinci ferestre ale lăcașului, construite în arc semicircular la partea superioară. În 2005 au avut loc cele mai recente lucrări de reparații.

Iconostasul este frumos lucrat, având ușile împărătești sculptate și pictate în anul 1825. Biserica încă posedă icoane pe lemn de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XlX-lea, câteva icoane pe sticlă de factură populară, și o evanghelie editată în 1907.

Pereții, din bârne de stejar, sunt acoperiți cu pământ, atât la interior cât și la exterior. Turnul de lemn de deasupra pronaosului prezintă un ornament de inspirație barocă . Pronaosul este tăvănit, naosul este acoperit cu o boltă semicilindrică din scânduri, iar altarul prin felii din același material dispuse semicilindric.

*antimis: pânză de in sau de mătase cu suprafața de 50 x 60 cm2, pe care se află chipul lui Hristos așezat în mormânt, având cusută în partea de sus o părticică din moaștele unui sfânt; este așezat pe sfânta masă din altarul bisericii, fiind obligatoriu la săvârșirea sfintei liturghii.

Tur virtual

Surse și alte informații:

Săcară, Nicolae (2001). Bisericile de lemn ale Banatului. Timișoara: Excelsior. 973-592-050-6

Wikipedia – Biserica de lemn din Crivobara

Biserici Înlemnite din Banat – Pagina Facebook

DJCP Timiș – Biserica de lemn Nașterea Maicii Domnului, Crivobara

Data: Aprilie 2018

Cod LMI: TM-II-m-B-06215

Lasă-ne un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *