Author - ExpRO360

Biserica de lemn din Băteşti

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Bătești, Timiș Datarea locașului din Bătești este incertă, cel mai probabil fiind ridicată la începutul secolului al XVIII-lea în localitatea Veța, astăzi dispărută. Pe la jumătatea secolului al XVIII-lea biserica a fost strămutată la Bătești. Biserica este construită din bârne masive de stejar, îmbinate în coadă de rândunică, fără...

Biserica de lemn din Căpăt

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Căpăt, Timiș Datând din secolul al XVIII-lea, biserica din Căpăt, comuna Racovița, a fost relocată de câteva ori în decursul existenței sale. Se pare că biserica ar fi fost ridicată într-un sat denumit Săliște; prima strămutare, pe un loc numit “Izvor”, ar avut loc la sfârșitul secolului al XVIII-lea din cauza inundațiilor...

Biserica de lemn din Româneşti

Biserica “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Românești, Timiș Se pare că biserica de lemn din Românești ar fi fost construită undeva pe Valea Mureșului și adusă la Românești în decursul secolului al XVIII-lea. Odată cu zidirea noii biserici în vatra satului, biserica de lemn a devenit capelă de cimitir. Poziționarea bisericii pe deal, în mijlocul cimitirului...

Biserica de lemn din Curtea

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Curtea, Timiș Biserica de lemn din Curtea a fost ridicată în anul 1794, dată menționată pe grinda tirant ce desparte pronaosul de naos. Este cea mai spațioasă biserică de lemn păstrată în Banat: lungimea 18,60 m, lățimea 7,20 m, raza altarului 5,10 m, înălțimea pereților perimetrali 3,10 m, înălțimea până la apexul bolții 5,20 m...

Biserica de lemn din Margina

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Margina, Timiș O inscripție incizată în piciorul mesei altarului atestă construirea acestei biserici în anul 1737. Conform tradiției locale, biserica ar fi fost adusa dintr-un loc numit “Ocolitura lui Ilișoni”, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, cu prilejul sistematizării localității. După 1938, odată cu construirea unei biserici...

Biserica de lemn din Pietroasa

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Pietroasa, Timiș Situată în cimitir, pe o colină în partea de nord a satului, se pare că biserica ar fi fost ridicată într-un loc denumit “Valea Slăvești”, în anul 1779. Tradiția populară susține că biserica ar fi fost adusă în jurul anului 1800, cu ocazia sistematizării satelor din Banat. Construită din lemn de gorun și tencuită...

Biserica de lemn din Poieni

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Poieni, Timiș Data exactă a ridicării lăcașului din Poieni este necunoscută; se spune că biserica ar fi fost adusă în vatra satului dintr-un loc denumit semnificativ “Valea Bisericii” în jurul anului 1800, cu ocazia sistematizării satelor din Banat. Construită inițial din bârne masive de stejar, biserica a fost reparată între anii 1935...

Biserica de lemn din Crivina de Sus

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Crivina de Sus, Timiș Amplasată în vârful unui deal, în mijlocul unui cimitir-grădină, biserica de lemn din Crivina de Sus este cea mai veche astfel de biserică din zonă, tradiția orală precum și o inscripție în chirilică de pe portalul sudic consemnând anul 1676 ca an al ridicării acesteia. Testele dendrocronologice prelevate în vara...

Biserica de lemn din Hodoş

Biserica “Sfântul Dimitrie”, acum în incinta Mitropolia Banatului, Timișoara Ridicată în satul Hodoș, județul Timiș, biserica datează probabil din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.  Tradiția locală păstrează ipoteza că, odată cu sistematizarea care a avut loc la începutul secolului al XIX-lea, biserica ar fi fost strămutată în noua vatră a satului. În 1923...

Biserica de lemn din Topla

Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, acum în incinta Muzeul Satului Bănățean, Timișoara Biserica de lemn din incinta Muzeului Satului din Timișoara a fost ridicată în jurul anului 1746 în satul Remetea Luncă din județul Timiș, purtând hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. În 1806, in Remetea s-a construit o altă biserică, tot din lemn, dar mai încăpătoare. Cu...