Author - ExpRO360

Biserica de lemn din Lucareţ

Biserica “Sfântul Mucenic Gheorghe”, Lucareț, Timiș Conform tradiției locale, precum și unei însemnări de pe o Evanghelie păstrată în biserică, lăcașul s-ar fi construit prin 1790-1792, cu sprijinul familiei macedo-române Agora. Odinioară aflată la centrul comunității sârbești din zonă, biserica a fost ridicată din bârne de lemn de stejar. Pereții sunt tencuiți cu...

Biserica de lemn din Zolt

Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Zolt, Timiș Ridicată în secolul al XVIII-lea, biserica de lemn din cimitirul satului Zolt este construită din bârne masive de stejar, îmbinate prin “cepuri”, sau cuie de lemn. Acoperișul este îmbrăcat în șindrilă, ca și turnul clopotniță. Deasupra turnului se pot admira doi bulbi de inspirație barocă, de asemenea îmbrăcați...

Biserica de lemn din Jupâneşti

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Jupânești, Timiș Ridicată în secolul al XVIII-lea, biserica “Cuvioasa Paraschiva” din Jupânești este o mică bijuterie din lemn ce străjuiește cimitirul satului. Unul din rarele locașuri din Banat având intrarea în naos practicată pe partea de nord, biserica este construită din bârne masive, cioplite pe toate cele patru fețe, încheiate...

Biserica de lemn din Povergina

Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Povergina, Timiș Biserica din Povergina a fost ridicată în 1782 și are hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. Tradiția spune ca un localnic pe nume Ion Medescu, găsind o comoară, hotărăște drept mulțumire să ridice o biserică de lemn în cimitirul satului. Biserica a fost construită din bârne de stejar, îmbinate...

Biserica de lemn din Băteşti

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Bătești, Timiș Datarea locașului din Bătești este incertă, cel mai probabil fiind ridicată la începutul secolului al XVIII-lea în localitatea Veța, astăzi dispărută. Pe la jumătatea secolului al XVIII-lea biserica a fost strămutată la Bătești. Biserica este construită din bârne masive de stejar, îmbinate în coadă de rândunică, fără...

Biserica de lemn din Căpăt

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Căpăt, Timiș Datând din secolul al XVIII-lea, biserica din Căpăt, comuna Racovița, a fost relocată de câteva ori în decursul existenței sale. Se pare că biserica ar fi fost ridicată într-un sat denumit Săliște; prima strămutare, pe un loc numit “Izvor”, ar avut loc la sfârșitul secolului al XVIII-lea din cauza inundațiilor...

Biserica de lemn din Româneşti

Biserica “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Românești, Timiș Se pare că biserica de lemn din Românești ar fi fost construită undeva pe Valea Mureșului și adusă la Românești în decursul secolului al XVIII-lea. Odată cu zidirea noii biserici în vatra satului, biserica de lemn a devenit capelă de cimitir. Poziționarea bisericii pe deal, în mijlocul cimitirului...

Biserica de lemn din Curtea

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Curtea, Timiș Biserica de lemn din Curtea a fost ridicată în anul 1794, dată menționată pe grinda tirant ce desparte pronaosul de naos. Este cea mai spațioasă biserică de lemn păstrată în Banat: lungimea 18,60 m, lățimea 7,20 m, raza altarului 5,10 m, înălțimea pereților perimetrali 3,10 m, înălțimea până la apexul bolții 5,20 m...

Biserica de lemn din Margina

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Margina, Timiș O inscripție incizată în piciorul mesei altarului atestă construirea acestei biserici în anul 1737. Conform tradiției locale, biserica ar fi fost adusa dintr-un loc numit “Ocolitura lui Ilișoni”, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, cu prilejul sistematizării localității. După 1938, odată cu construirea unei biserici...

Biserica de lemn din Pietroasa

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Pietroasa, Timiș Situată în cimitir, pe o colină în partea de nord a satului, se pare că biserica ar fi fost ridicată într-un loc denumit “Valea Slăvești”, în anul 1779. Tradiția populară susține că biserica ar fi fost adusă în jurul anului 1800, cu ocazia sistematizării satelor din Banat. Construită din lemn de gorun și tencuită...