Author - ExpRO360

Biserica de lemn din Coşeviţa

Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Coșevița, Timiș Biserica de lemn din Coșevița, cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din comuna Margina, județul Timiș a fost construită în anul 1776. Particularitatea bisericii din Coșevița, întâlnită în zona Făgetului doar la biserica de la Românești, este prelungirea acoperișului deasupra intrării, pe latura de...

Biserica de lemn din Homojdia

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Homojdia, Timiș  Biserica de lemn din Homojdia, Timiș, a fost construită cândva în intervalul 1782-1802. Înainte de o restaurare majoră survenită în 1922, biserica era construită din bârne cioplite de stejar, având pereți acoperiți atât la interior cât și la exterior cu pământ lipit. Ferestrele originale sunt cele două din absida...

Biserica de lemn din Nemeşeşti

Biserica “Sfântul Nichita Romanul”,  Nemeșești, Timiș Cităm direct din cele două surse de informație descoperite de noi: Cărările credinței – Biserici de lemn monument istoric din județul Timiș – 2006, 973-87485-8-5, pagina 123: “Biserica de lemn are hramul Sf Mucenic Nichita Romanul. Nu se cunoaşte cu certitudine anul înălţării locaşului. Icoanele împărăteşti din...

Biserica de lemn din Groşi

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Groși, Timiș Biserica de lemn din Groși, comuna Margina, județul Timiș, poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Conform unei pisanii aflate pe portalul dinspre pronaos al intrării în naos, a fost ridicată în anul 1741 în satul Căpâlnaș, județul Arad, și mutată pe locul actual în anul 1826. Biserica prezintă o structura bine...

Biserica de lemn din Dobreşti

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Dobrești, Timiș   În zonă au existat două biserici de lemn. Biserica veche, situată pe un deal între satele Lăpușnic și Dobrești, ar fi fost ridicată în 1720 (Ioachim Miloia menționează prezența datei pe o inscripție sculptată pe grinda de la tâmpla altarului, consemnarea fiind făcută înaintea dispariției bisericii). După...

Biserica de lemn din Dubeşti

Biserica “Sfântul Dumitru”, Dubești, Timiș Tradiția locală plasează anul construcției pe la 1650. Se pare că biserica ar fi fost mutată pe “dealul Toplii” în jurul anului 1858, din considerente de compactizare a așezării. Biserica este construită din bârne masive de stejar îmbinate prin cioplire cu barda. Inițial, învelitoarea acoperișului a fost realizată din...

Biserica de lemn din Lucareţ

Biserica “Sfântul Mucenic Gheorghe”, Lucareț, Timiș Conform tradiției locale, precum și unei însemnări de pe o Evanghelie păstrată în biserică, lăcașul s-ar fi construit prin 1790-1792, cu sprijinul familiei macedo-române Agora. Odinioară aflată la centrul comunității sârbești din zonă, biserica a fost ridicată din bârne de lemn de stejar. Pereții sunt tencuiți cu...

Biserica de lemn din Zolt

Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, Zolt, Timiș Ridicată în secolul al XVIII-lea, biserica de lemn din cimitirul satului Zolt este construită din bârne masive de stejar, îmbinate prin “cepuri”, sau cuie de lemn. Acoperișul este îmbrăcat în șindrilă, ca și turnul clopotniță. Deasupra turnului se pot admira doi bulbi de inspirație barocă, de asemenea îmbrăcați...

Biserica de lemn din Jupâneşti

Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, Jupânești, Timiș Ridicată în secolul al XVIII-lea, biserica “Cuvioasa Paraschiva” din Jupânești este o mică bijuterie din lemn ce străjuiește cimitirul satului. Unul din rarele locașuri din Banat având intrarea în naos practicată pe partea de nord, biserica este construită din bârne masive, cioplite pe toate cele patru fețe, încheiate...

Biserica de lemn din Povergina

Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Povergina, Timiș Biserica din Povergina a fost ridicată în 1782 și are hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. Tradiția spune ca un localnic pe nume Ion Medescu, găsind o comoară, hotărăște drept mulțumire să ridice o biserică de lemn în cimitirul satului. Biserica a fost construită din bârne de stejar, îmbinate...